Najważniejsze obowiązki pracodawców przy przyjmowaniu nowych ludzi do pracy, zalety szkoleń BHP

Najważniejsze obowiązki pracodawców przy przyjmowaniu nowych ludzi do pracy, zalety szkoleń BHP
Zatrudniając nowego pracownika właściciel firmy ma wobec niego sporo obowiązków. Jednym z nich będzie wysłanie takiej nowej osoby na obowiązkowe szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, bez tego nie należy podejmować realizacji swoich obowiązków, zwłaszcza jeśli miałby one być na jakiś większych maszynach czy urządzeniach. Szczegółowo te sprawy reguluje kodeks pracy, a za łamanie ich mogą grozić poważne kary.