Czym jest reklama zewnętrzna, jakie posiada typy i jakie są jej wartości?

Czym jest reklama zewnętrzna, jakie posiada typy i jakie są jej wartości?
Reklama zewnętrzna – mówiąc zwięźle – jest to wszelka forma reklamy, którą zauważamy idąc ulicą albo jadąc wozem. Tak więc do reklamy zewnętrznej przylegają różne billboardy, banery reklamowe, plakaty, dodatkowo reklama zewnętrzna to również reklama ruchoma, jaka jest umieszczana na wszelkiego typu środkach lokomocji – wozach firmowych, autobusach, balonach i tak dalej.