Gaz ziemny jest naturalnym paliwem, wydobywany jest on ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej. To mieszanina różnych gazów, czyli metanu oraz innych gazów palnych oraz niepalnych. To prościej mówiąc mieszanka węglowodorów gazowych, jak etan, metan i propan jak również węglowodorów i pewnych ilości dwutlenku węgla, azotu i wodoru. Skład gazu zależy od pokładu, z którego się go wydobywa, istotna jest też technologia, jaka jest użyta podczas jego produkcji.

W najróżniejszych miejscach na świecie wydobywany jest gaz, jest to surowiec niezbędny w przemyśle, ale też dla różnego rodzaju odbiorców prywatnych.

Kliknij na ten odnośnik, by przeczytać analogiczne materiały. Przykładowo zobacz serwis (https://banery-druk.net/), który proponuje intrygującą Cię tematykę, a niewątpliwie się nie rozczarujesz.

Polska gaz zaopatruje sporo branż, ciężko tak naprawdę sobie wyobrazić, w jaki sposób funkcjonowałby przemysł ( http://www.normbud.pl/kategorie/przemysl/ ) w kraju bez takiego surowca. Państwa, które mają większe złoża takiego gazu zyskują na tym podwójnie, z jednej strony nie muszą się martwić, że gazu zabraknie do aktualnych potrzeb, z drugiej – sprzedawany gaz innym państwom to naprawdę duży zysk – czytaj więcej na . Jak wskazuje sytuacja geopolityczna, czasem taki surowiec stanowi kartę przetargową, czasem to też narzędzie wywierania nacisku na konkretny kraj – przykładowo poprze odcięcie dostaw gazu lub przez zawyżanie ceny, przez co na przykład gospodarka jest w stanie się załamać.

gaz

Autor: Disco-Dan
Źródło: http://www.flickr.com

Z tego powodu istotne jest, by powstała mocna spółka obrotu gazem, która mogłaby kontrolować całość procesu. Jeśli chodzi o powstanie gazu ziemnego, istnieje parę hipotez. Jedna teoria podaje, że gaz ziemny posiada takie samo geologiczne pochodzenia, jakie ma ropa naftowa. Ilość metanu sprawia, iż w momencie spalania nie tworzą się pyły i nie powstają stałe odpady. Sposób w jaki wydobywany jest ten surowiec, jest identyczny, jak ropy naftowej – sprawdź możliwości firmy Handen. Tak w ogóle w złożach występuje pod wysokim ciśnieniem, więc w trakcie wiercenia sam wydobywa się na powierzchnię. Gaz ziemny szybko po wydobyciu jest zanieczyszczony gliną, jakąś ilością piasku, ropą naftową i wodą. W takim stanie surowiec nie powinien być wprowadzony do obiegu.

W rezultacie różnego rodzaju procesów chemicznej obróbki, skład gazu może ulec zmianie. Ostateczną formą surowca będzie gaz ziemny, który jest przystosowany do warunków dających możliwość transportu poprzez sieć gazociągów i używania go w urządzeniach gazowych. Pokłady gazu ziemnego umiejscowione są często razem ze złożami ropy naftowej.
Jak wydobywany jest gaz, czemu jest tak niezbędny w wielu obszarach życia?
Tagi: