Przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny się odbywać bezsprzecznie w nowo powstałym zakładzie zatrudnienia

Przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny się odbywać bezsprzecznie w nowo powstałym zakładzie zatrudnienia
Kursy bhp, jakie muszą się odbywać obowiązkowo w każdym bez wyjątku nowym miejscu pracy należy przeprowadzić natychmiastowo wówczas, kiedy przyjmie się do pracy nowych pracowników. Pracownicy albowiem od samego początku muszą pozostawać świadomi tego, co w konkretnym miejscu na nich będzie oczekiwać.