A ty jak dobrze konwersujesz po angielsku? Czy jest Ci potrzebna pomoc tłumacza z języka angielskiego?

A ty jak dobrze konwersujesz po angielsku? Czy jest Ci potrzebna pomoc tłumacza z języka angielskiego?
Kogo by nie zapytać każdy z nas mówi po angielsku. Wiadomo mowa o grupie wiekowej do 30 lat, ponieważ bardziej wiekowi nawet nie mają tego typu pomysłów, skoro nigdy nie uczyli się tego języka. Z jakich przesłanek to wynika? Angielski opanował wszystko, otacza nas z każdej strony, już trudno przed nim się gdzieś skryć. Automatycznie więc chcemy za tym nadążyć i czasem dodajemy sobie potrzebnego animuszu. Gorzej, jeśli przyjdzie moment próby. Stajemy się wtedy bezbronni, jak małe dzieci.