Dokument iso to świadectwo, które ma gwarantować, iż dany produkt, czy usługa jest w zgodzie z normami prawnymi. Na dzień dzisiejszy zostały wprowadzone systemy zarządzania poziomem usług, środowiskiem naturalnym, zabezpieczaniem informacji, jedzenia jak i bezpieczeństwem i higieną w pracy.

Jakość

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Certyfikat – można tutaj znaleźć – Iso 9001 to bardzo często spotykany typ certyfikatu, to system zarządzania jakości. Użycie znaku Iso 9001 zdefiniowało uniwersalny symbol jakości, jest ona wyznaczana na podstawie ośmiu głównych zasad. Pierwszą z nich jest skupienie naszej uwagi na kliencie i jego wymaganiach, następną mocne kierownictwo, które ma za zadanie obranie kierunków dalszego rozwoju.

Niezwykle ważne są następne zadania, przede wszystkim bardzo mocny kapitał ludzki i myślenie procesowe, co znaczy, że nie powinno się koncentrowaćjedynie na efekcie końcowym, lecz wyodrębnić wszystkie zachodzące pojedyncze poszczególne etapy pracy w przedsiębiorstwie a co za tym idzie dokonać identyfikacji powiązań między nimi. Nie można także zapominać o systemowym podejściu do tematu, w którym brane pod uwagę są obopólne powiązania w systemie.

Pamiętajmy o ciągłym doskonaleniu, a także o rozwadze, to znaczy o powzięciu decyzji dopiero po dokładnej analizie dostępnych informacji. Na koniec warto powiedzieć o powszechnie występujących powiązaniach oraz benefitach jakie są widoczne w dobrych stosunkach z dostawcami, które są niezwykle ważne. Każda organizacja może uzyskać tę normę. Certyfikat iso 9001 to pewna podstawa, fundament wprowadzenia kolejnych norm. Wdrażanie certyfikatu iso 9001 to nie najłatwiejszy proces jak i spora inwestycja dla przedsiębiorstwa.

System wdrażania może trwać kilka lat, można go podzielić na 3 podstawowe części: opracowanie, wdrożenie oraz utrzymanie wdrożonych zasad. Najpierw należy opracować rozpiskę wdrażania zwracając uwagę na cechy szczególne danej organizacji.

Proces wdrażania jest złożony z kilku etapów: wybór odpowiedniego etapu rozwoju przedsiębiorstwa, porównanie obecnego systemu i wprowadzenie norm iso, wybranie jednostki certyfikującej, przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez firm konsultingową lub kierownictwo, podpisanie kontraktu z firmą certyfikującą, według uznania przeprowadzenie audytu wstępnego, po nim ma miejsce audyt właściwy. Dopiero po pozytywnym zakończeniu całej procedury następuje wydanie certyfikatu zgodności z normą iso. Przyznany jest tylko na 3 lata, by go przedłużyć niezbędny jest audyt recertyfikacyjny.

Tagged on: