Nawiązywanie kontaktu z zagranicznymi kontrahentami

przez | 9 lipca 2021
Ekspansja firmy na zagraniczne rynki to skomplikowany i długookresowy proces.
Zacząwszy od dokonania badań na obszarze danego kraju, poprzez stworzenie strategii wejścia, zaś na realizacji kończąc.

certyfikacja gost

Autor: Rodrigo Foggiatto
Źródło: http://www.flickr.com
Poza eksportem albo franczyzą, to również nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych jak też poszukiwanie hurtowników. Dla debiutującego biznesmena kluczową barierę może stanowić niewiedza na temat kultury danego kraju, jego potencjału gospodarczego albo brak odpowiednich kontaktów. Często jest to także brak znajomości języków obcych. Niektóre kraje wymagają posiadania należytych certyfikatów.
Maszyna produkcyjna

Autor: halfrain
Źródło: http://www.flickr.com
hasło

Autor: c.lucian
Źródło: http://www.flickr.com
Zaświadczeniem potwierdzającym zgodność eksportowanych do Rosji wyrobów lub też przeprowadzanych na jej terytorium usług z obowiązującymi normami, jak i certyfikatem dobrowolnym muszą zainteresować się biznesmeni, jacy rozwijają swą działalność m.in. dzięki handlowym relacjom z Rosją. Wymogi formalne, jakim powinni sprostać, bardzo dokładnie charakteryzują standardy jakościowe produktów jak też usług wdrażanych na rosyjski rynek. Należy pamiętać, iż certyfikacja gost jest regionalnym odpowiednikiem standardów normatywizujących ocenę jakości artykułów oraz usług w pozostałych państwach. Skuteczne wysyłanie produktów do Rosji lub na Ukrainę przez polskich biznesmenów, wymaga posiadania odpowiedniego certyfikatu.

Procedura uzyskania takiego dokumentu jest długofalowa i droga.

Nie ociągaj się i zobacz w tym serwisie (http://www.wroclaw-adwokat.pl/), w jaki sposób podchodzi do tego zagadnienia inny redaktor – jego artykuł również jest bardzo ekscytujący!

Jednak, aby być skutecznym w handlu ze wschodem jak też czuć się pewnie na tamtych rynkach, posiadanie certyfikatu jest niezbędne.