Jakich czynności dokonuje tłumacz przysięgły? Jak przebiega droga do tej profesji?

przez | 12 października 2021
Tłumacz przysięgły to osoba, która piastuje stanowisko zaufania publicznego. Odwiedzamy ją zazwyczaj, gdy, z jakiejś przyczyny, potrzebujemy dokumentów przetłumaczonych na dany język obcy. Nie każda osoba, która biegle zna jakiś język obcy może wykonywać tłumaczenia profesjonalne.

By móc ich dokonywać,

tłumaczenia

Źródło: pixabay

należy uzyskać specyficzne uprawnienia. Tłumacz przysięgły zajmuje się sporządzeniem tłumaczeń i poświadczeń z języka polskiego na język obcy i na odwrót, a także sporządza poświadczone odpisy pism w języku obcym oraz analizuje i poświadcza poświadczenia odpisów spisanych w języku obcym przez kogoś innego. Jego usługi obejmują też tłumaczenia (http://zelwak.pl/) ustne. Omawiany zawód jest uregulowany w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

słownik języka angielskiego

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com

By uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego i móc wykonywać tłumaczenia profesjonalne trzeba być absolwentem studiów wyższych, legitymować się tytułem magistra oraz zdać egzamin z umiejętności tłumaczenia z polskiego na język obcy oraz z języka obcego na polski. Więcej przydatnych informacji: Centrum Językowe Krystyna Konsek. Legalne uprawnienie do pracy na stanowisku tłumacza przysięgłego otrzymuje się z chwilą wpisania na listę tłumaczy przysięgłych.

Te informacje wciągnęły Cię zupełnie? Jeśli tak jest, to przeczytaj więcej urządzenia gastronomiczne wrocław danych na pozostałych witrynach – odnajdziesz je, klikając w odnośnik poniżej.

Co ważne, by stać się tłumaczem przysięgłym nie jest wymagana biegła znajomość języka obcego. Na dodatek, uważa się, że bardziej praktyczna jest znajomość jakieś specjalistycznej dziedziny.

Na przykład prawnik, czyli osoba fantastycznie orientująca się w terminologii prawniczej oraz znająca zasady, na bazie których działają różne instytucje prawne, po opanowaniu języka angielskiego, w szczególności prawniczego, będzie bardzo dobrym kandydatem na to stanowisko. Egzamin na tłumacza przysięgłego przeprowadzany jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, która składa się z 3 do 5 osób. Kandydaci na tłumaczy przysięgłych muszą przystąpić do części pisemnej i dokonać tłumaczenia z polskiego na obcy i z obcego na polski oraz do części ustnej, w ramach której także trzeba przetłumaczyć z języka polskiego na język obcy oraz z obcego na polski.