Badania gruntów jako najważniejsza czynność w scharakteryzowaniu podłoża

przez | 9 lipca 2021
Dołączanie dokumentacji geotechnicznej do wniosku o przyzwolenie na budowę nie jest obowiązkowe. Jakkolwiek w interesie właściciela parceli leży to, żeby dom był ustawiony na statecznym gruncie. Piwnic nie powinno się budować, kiedy woda gruntowa jest bardzo wysoko, bowiem byłoby to ciężkie technicznie i kosztowne. Jeżeli natomiast ze względu na nieprzepuszczalne podłoże na nawierzchni pola często stoi woda, powinno się pomyśleć o sprawnym odwodnieniu.

Badanie gruntu

Autor: Soil Science
Źródło: http://www.flickr.com
Badania gruntów to określanie właściwości geotechnicznych gruntu – klik. Geotechnika używa sporo metod, dzięki którym analizuje grunt. badania (sprawdź serwis) gruntu są najważniejszą czynnością w wyznaczeniu, czy dana ziemia nadaje się pod zabudowę. By poddać próbie warunki gruntowe, należy zwrócić się o pomoc do specjalistycznej jednostki geotechnicznej, jaka na bazie kilku odwiertów określi pokłady i gatunki podłoża, również poziom wód gruntowych.

Badania gruntów są najbardziej pewne, kiedy można wyznaczyć położenie i kontur ewentualnego budynku, bowiem wtenczas geotechnik wie, w jakich punktach dokonać odwierty – odwierty opolskie. Jeżeli działka jest bardzo rozległa i nie wiadomo jeszcze, gdzie stanie budynek, trzeba zrealizować więcej odwiertów, a więc koszt badań wzrośnie.

Więcej –

Mimo to, wskazane jest je zrobić, ażeby uprościć sobie podjęcie decyzji, bo badania mogą wykazać, w którym obrębie fundamentowanie budynku okaże się najprostsze, a gdzie będzie skomplikowane, a przez to droższe. Z reguły odwierty sytuuje się w narożnikach budynku i ewentualnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w jakich stosuje się sondowanie cpt to jedne z najnowocześniejszych podejść zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne pozwolą na precyzyjną diagnostykę danego terenu prędko i sprawnie.

Głównym zakresem sondowania jest badanie środowiska gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa posadowienia budynków, budowli ziemnych, podziemnych i powierzchni drogowych. Na podstawie pozyskanych parametrów sondowania, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu można wyznaczyć rodzaj gruntu i strukturę geologiczną podłoża, wskazać poziom zagęszczenia gruntów miałkich.