Najważniejsze obowiązki mistrza produkcji w przemyśle automobilowym

przez | 21 listopada 2022
Celem pracy tak zwanego mistrza produkcji jest głównie realizacja planu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniająca założoną ilość i jakość produkcji w ramach przewidzianego czasu a także sumptów.

firma przeprowadzkowa

Autor: Ninian Reid
Źródło: http://www.flickr.com
W przypadku stwierdzenia poślizgów w wykonaniu założonego planu bądź wystąpienia jakichkolwiek niezgodności, mistrz produkcji powinien podjąć adiustujące działania w celu wyeliminowania zagrożeń produkcyjnych. Mistrz produkcji bierze udział również w różnego rodzaju projektach mających, które mają na celu otwarcie całkiem nowej produkcji a także wspomaga podwładnych w ciągu wdrażania nowych produkcyjnych technologii.

Czy masz zamiar przestudiować opisywany wątek nieco głębiej? Zobacz więc ten odsyłacz – więcej znajdziesz tu (http://mslegit.pl/cennik.html). Te informacje także okażą się użyteczne.

Nadzoruje przestrzeganie regulacji BHP jak też ochrony ppoż. Na podstawie dotychczasowego wyczerpania jak też przewidywanych potrzeb składa również zapotrzebowanie na narzędzia, środki trwałe nieodzowne do utrzymania ciągłości wytwórczości. Analizuje potrzeby kwalifikacyjne i aktualne kompetencje podrzędnych mu pracowników oraz na ich bazie planuje szkolenia czy też sam przeprowadza szkolenia instruktażowe dla załogi (z regulacji, nowych technologii, wytycznych etc.)

Praca w tym fachu wymaga na pewno zdolności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. W zawodzie tym wymagana będzie też umiejętność pracy w zespole (kierowanie zespołem podległych pracobiorców) i zrozumiały, otwarty styl komunikacji. Mistrz produkcji musi posiadać oprócz tego doskonały wzrok, słuch jak też odróżniać kolory. Niezwykle ważna jest precyzyjność a także zdolność koncentracji. Specyfika zawodu wymaga też technicznych uzdolnień.

Przeciwwskazaniem do realizowania tego zawodu może być niestety skłonność do uczuleń, reakcja alergiczna na paliwa płynne, płyny eksploatacyjne (dla przykładu płyn hamulcowy bądź chłodniczy).