Jakiego rodzaju konkretnie kwestie definiuje prawo rodzinne?

przez | 27 grudnia 2021
Do zagadnień związanych z prawem rodzinnym zaliczają się sprawy odnoszące się do prawa cywilnego, które systematyzują stosunki prawne w rodzinie tak majątkowe, jak i niemajątkowe, kwestie odnoszące się do życia w rodzinie, jej funkcjonowanie, stosunki wewnątrzrodzinne oraz stosunki związane z osobami trzecimi.

W naszym państwie sprawy związane z prawem rodzinnym są definiowane poprzez kodeks rodzinny oraz opiekuńczy, Kodeks Cywilny oraz rozporządzenia szczegółowe. Źródłem prawa rodzinnego w polskim prawie jest kodeks rodzinny i opiekuńczy, który powstał 25 lutego 1964 r. i od tego czasu był wielokrotnie aktualizowany. Ostatnie korekty były wprowadzone w 2009 r. Trzeba także dodać, że kodeks ten przedstawia uzupełnienie przepisów Kodeksu Cywilnego. Jest tak mimo tego, że materia, jaką reguluje wspomniany kodeks, była ustalona również w odrębnym akcie prawnym. Swoją normalizację praw w odniesieniu do rodziny zawiera ponadto Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej.

domy wielorodzinne

Autor: Baumit Sp. z o.o.
Źródło: Baumit Sp. z o.o.
W rozdziale drugim umieszczone zostało prawo do zakładania rodziny i prawo do zawarcia związku małżeńskiego, zakaz dyskryminacji, dowolność religijna, kulturowa i językowa, czy też równouprawnienie kobiet i mężczyzn albo prawa dziecka i ochrona życia rodzinnego. Do najważniejszych pojęć powiązanych z taką specjalnością prawa jak prawo pomoc prawna wrocław rodzinne, należą przysposobienie, ochrona, obowiązek alimentacyjny, kuratela. Małżeństwo jest trwałym związkiem dwojga osób, którego najważniejszym celem jest wspólne życie oraz działająca w jak najlepszym porządku wspólna pomoc oraz współdziałanie dla dobra stworzonej rodziny.

Polskie prawodawstwo określa, że zawarcie małżeństwa może mieć miejsce poprzez złożenie przez dwie osoby, które są przeciwnej płci stanu wolnego, odpowiedniego oświadczenia o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego. Należy wiedzieć, że artykuł 18 Konstytucji RP określa, że związki homoseksualne są nielegalne.