Czym są centrale telefoniczne? Czego ponad to co wiemy mogli byśmy się o nich dowiedzieć?

przez | 16 sierpnia 2021
Czym tak naprawdę są centrale telefoniczne? Opisując w prosty sposób są to układy urządzeń, których najważniejszym celem jest połączenie odbiorców danej komunikacyjnej sieci.

call center

Źródło: pixabay.com
call center

Autor: Mighty Travels
Źródło: http://www.flickr.com
Pełen system jest zmontowany z tzw. komutacyjnych urządzeń, które odpowiadają za właściwe zestawienie dostępnych telefonicznych połączeń z dostępnymi urządzeniami pomocniczymi. To wszystko powinno zapewnić odpowiednią pracę centrali. Centrale telefoniczne ze względu na typ urządzeń, które je współtworzą można podzielić na nowoczesne, a więc cyfrowe i klasyczne, więc rodzaju analogowego.

Czy uważasz, że jest konieczność dokładniejszego sprawdzenia podanych w tym artykule danych? Jeśli tak, to kliknij tu i zweryfikuj witrynę.

Takiego rodzaju podział wynika również z tego, w jaki sposób informacje i połączenia są przekazywane.

Centrale telefoniczne mają także różnorodnego typu zasilanie. To może być zasilanie modelu elektroenergetycznego, czyli takie, które opiera się na elektrycznej energii. jeszcze innym typem jest siłownia, która zaopatruje centralę w elektryczny prąd. Sygnałowe zasilanie sygnalizacji bazuje na tworzeniu tonowych sygnałów, które są możliwe do usłyszenia przez odbiorcę. Istnieje również impulsywne zasilanie, którego celem jest zasilanie łącznicy cyfrowej w konkretne systemy impulsów.

Tworzenie prądu przemiennego też ma miejsce w zróżnicowany system np. sygnałowe przetwornice, tyrystorowe przetwornice, tranzystorowe przetwornice. Natomiast w nowych, systemach cyfrowych wykorzystywane są sygnały, które również są generowane w sposób cyfrowy.