Szkolenie Six sigma to przykład na to jak lepiej zarządzać firmą

przez | 29 listopada 2022
Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.

szkolenie biznesowe

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com

Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością opracowali system zarządzania jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do minimalizacji tego czynnika. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu. Kolejne stopnie tej metody oznacza się podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, następny w kolejności jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od kilkudziesięciu lat. W takich spółkach pracuje wielu menadżerów posiadających certyfikaty różnego stopnia.Zarządzanie jakością polega na przeprowadzaniu działań w przedsiębiorstwie w taki sposób, żeby połączyć wysoki poziom ze zmniejszonymi kosztami. Związane jest to ze stałym usprawnianiem procesów w produkcji, zachęcaniem pracowników i szeregiem odmiennych kwestii mających wpływ na poziom produkcji w spółce.

Nie sądzisz, że to jest doskonały czas, aby zdobyć zupełną gwarancję, że zamieszczone dane są zgodne z prawdą? Jeżeli tak, to ten zweryfikuj serwis (https://www.medycynaistomatologia.pl/protetyka-lodz.html) tutaj.

W niewielkim przedsiębiorstwie przydatny będzie sprawny menadżer, który jest obeznany z rynkiem i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić sporo osób, o tyle zdobycie profesjonalisty odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej firmie jest trudnym zadaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszelkich działań we wszystkich oddziałach przedsiębiorstwa.

W tego rodzaju okolicznościach bardzo dobrze sprawdzają się sposoby… statystyczne. Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki wywołujące pogorszenie jakości w przedsiębiorstwie, wyłączając błędy ludzkie da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.
Profesjonaliści w zakresie zarządzania jakością stworzyli system do takiego zarządzania, opierający się na metodach ze statystyki. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma obrazuje liczbę możliwych błędów na miliard czynności, system six sigma dąży do ograniczenia tego czynnika – . Menadżerowie dużych przedsiębiorstw i korporacji odbywają kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich zdolność do statystycznego prognozowania powodów obniżenia jakości, oraz uczy ich usuwania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez uczestnika odpowiedniego certyfikatu.
Poszczególne stopnie tej metody oznaczane są podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Największym stopniem wtajemniczenia w opisywane metody zarządzania jakością jest odbyte szkolenie black belt. Najniższym poziomem poznania jest otrzymanie białego pasa, kolejny jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele dużych korporacji z sukcesami korzysta z tego sposobu zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od kilkudziesięciu lat. W takich firmach pracuje wielu specjalistów posiadających certyfikaty różnego stopnia.