Przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny się odbywać bezsprzecznie w nowo powstałym zakładzie zatrudnienia

Przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny się odbywać bezsprzecznie w nowo powstałym zakładzie zatrudnienia
Kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny się odbyć obowiązkowo w każdym nowym miejscu zatrudnienia trzeba przeprowadzić natychmiast wtedy, kiedy przyjmuje się do pracy nowe osoby. Zatrudnieni bowiem od samego początku muszą być świadomi tego, co w konkretnym zakładzie na nich będzie oczekiwać.