W jaki sposób na przestrzeni dekad zmienił się sposób reklamy produktów, galerii handlowych i polityków kandydujących w wyborach do rady powiatu

W jaki sposób na przestrzeni  dekad zmienił się sposób reklamy produktów, galerii handlowych i polityków kandydujących w wyborach do rady powiatu
Gdy po obradach Okrągłego Stołu ojczysty rynek w znacznym stopniu się przeobraził. Państwo przestało sprawować pieczę nad gospodarką i co bardziej przedsiębiorczy przedstawiciele społeczeństwa mogli zakładać własną działalność gospodarczą. Z czasem takich osób było coraz więcej i obecnie muszą oni konkurować o klientów.

Czym jest reklama zewnętrzna, jakie posiada typy i jakie są jej wartości?

Czym jest reklama zewnętrzna, jakie posiada typy i jakie są jej wartości?
Reklama zewnętrzna – mówiąc zwięźle – jest to wszelka forma reklamy, jaką dostrzegamy idąc ulicą albo jadąc wozem. Tak więc do reklamy zewnętrznej należą rozliczne billboardy, banery reklamowe, plakaty, mało tego reklama zewnętrzna to dodatkowo reklama ruchoma, która jest umieszczana na każdego typu środkach lokomocji – wozach firmowych, autobusach, balonach itd.