Wygodny styl wojskowy

Wygodny styl wojskowy
Na dzień dzisiejszy śmiało można stwierdzić, że trwa moda na militaria. Przejawia się to w bardzo różnych aspektach życia. Coraz większe grono ludzi interesuje się aspektami wojskowymi i militarnymi, a więc historią konfliktów zbrojnych i sprzętu wojskowego, a także tymi elementami w aspekcie czasów obecnych. Niezwykle popularne są repliki broni, używane zarówno do odtwórstwa historycznego, jak i do zabawy. Jednym z przejawów tej mody jest również zamiłowanie do paintballu, czyli strzelania ze specjalnych karabinów z użyciem nabojów z farbą.